Vapona

Loading...

Vapona

SKU: CF-143 Categories: ,

Short Description

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงสารออกฤทธิ์คือไดคลอร์วอส อยู่ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ออกฤทธิ์เร็วเมื่อฉีดพ่นตามบริเวณที่มีแมลงรบกวนหรือแหล่งหลบพัก แมลงที่สัมผัสสารเคมีจะร่วงตายทันที สามารถสลายตัวได้ภายในเวลาอันสั้นจึงเหมาะสำหรับการกำจัดแมลงในช่วงระบาดและไม่ต้องการการตกค้างนาน

Call 02-377-7195 or chat LINE now

Share on email
ส่งอีเมลสอบถาม